DMS.ONE - iOS Version

Version: 2.0.1 (Trải nghiệm phiên bản mới - All NEW)
Device OS: iOS 9 trở lên
Release date: 10/11/2022
Release note: *Nâng cấp toàn bộ giao diện mới
*Sửa lỗi tính năng
Version: 1.6.5
Device OS: iOS 9 trở lên
Release date: 25/01/2022
Release note: *Sửa lỗi tính khuyến mãi
*Nâng cấp bản đồ ViettelMap.
Version: 1.5.9
Device OS: iOS 9 trở lên
Release date: 15/11/2021
Release note: *Sửa lỗi.
*Nâng cấp sử dụng trên iOS 15.