DMS.ONE - iOS Version

Version: 1.5.6 (Trải nghiệm phiên bản mới)
Device OS: iOS 9 trở lên
Release date: 25/09/2021
Release note: *Sửa lỗi tạo đơn CTKM thủ công.
*Nâng cấp sử dụng trên iOS 15.
Version: 1.5.4
Device OS: iOS 8.x => 13.x
Release date: 01/01/2021
Release note: *Nâng cấp bản đồ ViettelMap3.
*Nâng cao trải nghiệm người dùng.
Version: 1.5.2
Device OS: iOS 8.x => 13.x
Release date: 12/06/2020
Release note: *Cải tiến giao diện hiển thị.
*Nâng cao trải nghiệm người dùng.