DMS.ONE - iOS Version

Version: 2.0.9 (Trải nghiệm phiên bản mới - All NEW)
Device OS: iOS 9 trở lên
Release date: 15/08/2023
Release note: *Nâng cấp toàn bộ giao diện mới
*Sửa lỗi tính năng
Version: 2.0.6 (Phiên bản mới cho iPAD - All NEW for iPAD)
Device OS: iOS 9 trở lên
Release date: 01/05/2023
Release note: *Nâng cấp phiên bản dành cho iPAD
*Sửa lỗi tính năng
Version: 1.6.5
Device OS: iOS 9 trở lên
Release date: 25/01/2022
Release note: *Sửa lỗi tính khuyến mãi
*Nâng cấp bản đồ ViettelMap.